Céginfó

Az ALPIN-SALEWA Zrt. vezetésének elsődleges célja, hogy a társaság kiegyensúlyozott módon, hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak következetes teljesítése és megelégedettsége.

A társaságunk vezetése és minden munkatársa tevékenysége során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudása szerint, tisztességesen jár el. Céljainkhoz tartozik, hogy szolgáltatásainkat az elvárt minőségben, gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük.

A fejlesztésünk alapja a rendszeres mérések és értékelések, az érdekelt felek visszajelzésekben megfogalmazott észrevételek, az új elvárások feldolgozása, a helyesbítő tevékenységek, valamint a külső és belső auditokból nyert információk visszacsatolása, ezáltal az integrált irányítási  rendszer folyamatos fejlesztése.

Kormányzati megrendelőink (hon- és rendvédelmi, katasztrófavédelmi stb. szervezetek) elvárásainak teljesítése érdekében integrált irányítási rendszerünk kiépítésénél figyelembe vettük a NATO AQAP 2110 normatív szabvány követelményeit is.elés elvégzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani. Törekszünk a hosszú távú együttműködésre a megrendelőinkkel.

 

Társaságunk vezetése elkötelezett:

  • a versenyképesség, piaci pozíció, jó hírnév és stabilitás folyamatos erősítéséért
  • a megrendelői elégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javításáért
  • a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználásáért, a káros hatások csökkentéséért, a környezet fokozott védelméért
  • a társaság működésére vonatkozó jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésének betartásáért
  • munkatársak rendszeres képzéséért
  • a szállítókkal hosszútávú megbízható kapcsolatok kialakításért
  • a NATO AQAP 2110 normatív követelményeinek való megfelelésért, ezért ezen témájú szerződések teljesítése tekintetében együttműködünk a Kormányzati Minőségbiztosítási Szervezettel és a Kormányzati Minőségbiztosítási Képviselővel.

 

Elkötelezettek vagyunk továbbá az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált irányítási rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez.

A fenti célokat szolgálja az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 és a NATO AQAP 2110 szabványok szerinti kiépített integrált irányítási rendszer.

Nyíregyháza, 2020.05.01.

                                                                                  Nagy András

                                                                                  Vezérigazgató